Pərdələr və tekstil satışı Bakıda

Bizim dükanımız Amay
ticarət mərkəzində

+99455 223 8040

Zəng sifarişi

Ekskluziv pərdələr və ştorlar

Pərdə modellərin satışı, ekskluziv pərdələrin satışı.

Pərdə modellərin satışı və sifarişi – kataloqlarla seçilməsi və Türkiyədən bir başa evinizə çatdırılması.

Ekskluziv pərdələr sifarışı.

Bizim olduğu bir xidmətimizdən biri sayılır. Azərbaycanda kifayət qədər cox sifarişçilər öz evlərinə ekskluziv interyer axtarışındadırlar.
Ekskluziv – bu hər zaman bahalıq sayılmır. Sadəçə müştərilər yeni bir məhsul axtarışında olaraq, çalışırlar ki siçilmış əşyə heç kimin evində olmasın.

Ekskluziv pərdələr o demək dir ki sizin parçalarınız Kataloqlar vasitəsiilə seçilir, və Türkiyədən Azərbaycana çatdırılır.

120 Kataloqlar bu məqsədə çatmaq üçün hər bir imkan yaradır. Müxtəlif pərdə, qardin, ştor və ev ücün tekstil 10 – 20 gün ərzində Bakıya çatdırılır, və sizin sifarışinizə uyğun təhvil PƏRDƏ MODELLƏRİN SATIŞI – EKSKLUZİV PƏRDƏLƏRİN SATIŞI.terilir.   PƏRDƏ MODELLƏRİN SATIŞI – EKSKLUZİV PƏRDƏLƏRİN SATIŞI.

Ekskluziv parçaların sifarişi tam rəsmləşdirilir, və sizi fors-major hallardan azad edir.

Ekskluziv pərdə modelləri kataloqlarla seçilir. Bizim menegerlər sizin sifarişinizi həyata keçirmək üçün evinizə – məkanınıza kataloqlarla yaxınlaşırlar, və siz rahat şəraitdə öz seçemenizi edə bilirsiniz.

Bütün kataloqlar – setlər və parça modelləri bizə Türkiyə aparıcı fabrikalardan təqdim olunub.

Sizin sifarişləriniz fabrikalar anbarından bizim anbarımıza çatdırılır, və sizin məkanınıza gətirilir.