Perde, perdeler, pərdə satışı.

Perde, perdeler, pərdə satışı.