Tül satışı, müxtəlif olçüdə və qiymətdə olan Türkiyə pərdələri, tikiliş və quraşdırılma, böyük sayda kataloqların evlərə - mənzillərə çatdırılması.

Tül satışı, müxtəlif olçüdə və qiymətdə olan Türkiyə pərdələri, tikiliş və quraşdırılma, böyük sayda kataloqların evlərə – mənzillərə çatdırılması.