Bu səs verlişin portyera hazırlanması, rəsmi müqavilə ilə topdan satışı sifarişi.

Bu səs verlişin portyera hazırlanması, rəsmi müqavilə ilə topdan satışı sifarişi.